In 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee. Het idee van het project bestond echter al veel langer. In 1976 werd op initiatief van de KNFM (tegenwoordig KNMO) een orkest samengesteld uit jeugdige leden van de aangesloten muziekbonden. Deze KNF Jeugd Road Band, zoals het orkest genoemd werd, maakte in de zomer van 1976 een tournee ter promotie van de blaasmuziek. Hierbij werden voornamelijk openluchtconcerten gegeven. In 1978 werd voor de tweede keer een roadband geformeerd.

Aangezien het organiseren van dergelijke tournees naast de gangbare werkzaamheden een zware opgave was voor de bestuurders van de KNF, werd besloten het bij deze twee tournees te laten. Een groep muzikanten, die 1 of 2 jaar met de roadband op tournee waren geweest, besloot een orkest samen te stellen om in de zomermaanden een straattournee te houden. Hiermee was het Melomaan Ensemble geboren. Dit harmonieorkest bestond voornamelijk uit conservatoriumstudenten en had een vaste bezetting.

Omdat er na een aantal van de tournees van het Melomaan Ensemble meer behoefte aan structuur in de organisatie ontstond, werd meer en meer gedacht over het oprichten van een stichting waar de organisatie ondergebracht kon worden. In 1984 werd Stichting Melomaan in het leven geroepen om invulling te geven aan de behoefte. Omdat er muzikanten verdwenen en nieuwe muzikanten interesse hadden om deel te nemen, werd besloten een muzikantenpool samen te stellen waaruit een adhoc-orkest samengesteld kon worden. In principe bleven ‘zittende’ muzikanten de voorkeur genieten.

Na de tournee van 1985 gaf een groot aantal muzikanten aan dat zij niet meer mee op tournee zouden kunnen of willen gaan; zij waren inmiddels afgestudeerd en waren in hun dagelijkse werk al iedere dag intensief met muziek bezig. Door het toenmalige stichtingsbestuur werd besloten om een andere invulling aan de zomertournees te geven: het ZON in de huidige vorm was daarmee een feit. In de zomer van 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee.

 • 1976

  ONTSTAAN

  Op initiatief van de KNFM (tegenwoordig KNMO) werd een orkest samengesteld uit jeugdige leden van de aangesloten muziekbonden.

 • 1984

  MELOMAAN

  Om meer structuur in de organisatie aan te brengen werd Stichting Melomaan opgericht.

 • 1987

  ZON

  In de zomer van 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee.