De fiscus heeft Stichting ZomerOrkest Nederland aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Giften die u doet aan een Culturele ANBI zijn zowel in de Inkomstenbelasting als in de Vennootschapsbelasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Hieronder is zowel voor de inkomstenbelasting (particulieren) als voor de vennootschapsbelasting (belastingplichtige rechtspersonen) de actuele situatie weergegeven:

Inkomstenbelasting:

  • U mag uw gift met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250,-;
  • Giften aan Culturele ANBI’s zijn aftrekbaar als ze minimaal € 60,- bedragen van het verzamelinkomen;
  • Er geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Dit is het totaal aan inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Giften boven de drempel komen in aanmerking voor aftrek;
  • De aftrek mag maximaal 10% van het verzamelinkomen zijn.

Vennootschapsbelasting:

  • U mag uw gift met 50% verhogen tot een maximum van € 2.500,- ;
  • Er is geen sprake van een drempel;
  • De aftrek mag maximaal 50% van de winst zijn en mag niet boven de € 100.000,- uitkomen.

Stichting ZomerOrkest Nederland is bij de fiscus bekend onder het volgende nummer: 819290439

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester van Stichting ZomerOrkest Nederland.

Meer informatie over de Culturele ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.