TOURNEE 2020

ZomerOrkest Nederland (kortweg ZON) heeft als doel om blaasmuziek in Nederland te promoten. Door het geven van concerten in een informele setting belicht het orkest de vele kanten van blaasmuziek. De traditionele uniformen zijn thuisgelaten; de ‘concertkleding’ bestaat uit vrijetijdskleding en de concerten worden gegeven op terrassen, in parken en drukbezochte festiviteiten. Het ZON is qua muziekstijl van alle markten thuis, van Barok tot Rock.

Om dit te bereiken wordt het ZON elk jaar opnieuw samengesteld uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar, afkomstig uit heel Nederland.

Zij studeren in korte tijd een uitdagend programma in onder leiding van twee jonge enthousiaste dirigenten. De dirigenten van het ZON wisselen jaarlijks; dat wil zeggen, elke dirigent wordt in principe voor twee jaar aangesteld, met elk jaar één nieuwkomer.


Tournee ZomerOrkest Nederland 2020 afgelast

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen rondom het COVID-19-virus verlengd. Deze verlenging heeft tot gevolg dat het bestuur van ZomerOrkest Nederland genoodzaakt is de tournee van 2020 af te gelasten.

Reden van deze afgelasting is dat vergunningsplichtige evenementen zijn verboden tot 1 september 2020. Al onze concerten kennen een vergunningsplicht, waardoor de concerten, en daarmee de gehele tournee, niet door kunnen gaan. Extra reden is dat het bestuur verwacht dat er in de zomer nog steeds sprake zal zijn van een anderhalvemetersamenleving. De onderlinge afstand van 1,5 meter kan niet gewaarborgd worden voor deelnemers en publiek gedurende de tournee. Dit besluit heeft tot gevolg dat de eerstvolgende tournee van ZON in de zomer van 2021 plaatsvindt.

Voor ons als bestuur was het niet eenvoudig om dit besluit te nemen. Het liefst hadden wij deze zomer vele mensen blij gemaakt met prachtige muziek. De huidige situatie laat dit echter niet toe.

Via deze weg wensen we u veel succes en gezondheid toe de komende tijd. Natuurlijk houden we u via onze social media op de hoogte van de ontwikkelingen van ZON. We hopen u in 2021 te begroeten bij één van onze concerten!

Met muzikale groet,

Bestuur en projectgroep stichting ZomerOrkest Nederland