FEITEN&CIJFERS

ZomerOrkest Nederland is een transparante organisatie. Onderstaand kunt u het meest recente beleidsplan en jaarverslag downloaden.

ZONJaarverslag2021
Publicatie ANBI-gegevens


Beleidsplan 2021-2023

ZomerOrkest Nederland is altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden, naar partners om mee samen te werken, om muzikale verbindingen te leggen voor nu en in de toekomst. Wij willen met u leren, vernieuwen en verbinden.

Met ons nieuwe beleidsplan geven wij inzicht in hoe wij ons de komende jaren op vernieuwende wijze inzetten voor de promotie van de blaasmuziek en het stimuleren van talentontwikkeling. Wij hebben het op één pagina weergegeven.

Beleidsplan 2021-2023


Beloningsbeleid

Binnen stichting ZomerOrkest Nederland worden geen beloningen uitgekeerd. Alle medewerkers aan het project stellen hun talenten kosteloos ter beschikking om het doel van onze stichting, promotie van de blaasmuziek, optimaal te kunnen realiseren.
Het bestuur, de leden van de projectgroep en de dirigenten ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte kosten, mits deze kosten vooraf door de penningmeester zijn goedgekeurd en bij declaratie voorzien van originele bescheiden.