FEITEN&CIJFERS

ZomerOrkest Nederland is een transparante organisatie. Onderstaand kunt u het meest recente beleidsplan en jaarverslag downloaden.

Beleidsplan 2015-2017

ZON2017_Jaarverslag


Beloningsbeleid

Binnen stichting ZomerOrkest Nederland worden geen beloningen uitgekeerd. Alle medewerkers aan het project stellen hun talenten kosteloos ter beschikking om het doel van onze stichting, promotie van de blaasmuziek, optimaal te kunnen realiseren.
Het bestuur, de leden van de projectgroep en de dirigenten ontvangen enkel een vergoeding voor gemaakte kosten, mits deze kosten vooraf door de penningmeester zijn goedgekeurd en bij declaratie voorzien van originele bescheiden.