HISTORIE

In 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee. Het idee van het project bestond echter al veel langer. In 1976 werd op initiatief van de KNFM (tegenwoordig KNMO) een orkest samengesteld uit jeugdige leden van de aangesloten muziekbonden. Deze KNF Jeugd Road Band, zoals het orkest genoemd werd, maakte in de zomer van 1976 een tournee ter promotie van de blaasmuziek. Hierbij werden voornamelijk openluchtconcerten gegeven. In 1978 werd voor de tweede keer een roadband geformeerd.

Aangezien het organiseren van dergelijke tournees naast de gangbare werkzaamheden een zware opgave was voor de bestuurders van de KNF, werd besloten het bij deze twee tournees te laten. Een groep muzikanten, die 1 of 2 jaar met de roadband op tournee waren geweest, besloot een orkest samen te stellen om in de zomermaanden een straattournee te houden. Hiermee was het Melomaan Ensemble geboren. Dit harmonieorkest bestond voornamelijk uit conservatoriumstudenten en had een vaste bezetting.

Omdat er na een aantal van de tournees van het Melomaan Ensemble meer behoefte aan structuur in de organisatie ontstond, werd meer en meer gedacht over het oprichten van een stichting waar de organisatie ondergebracht kon worden. In 1984 werd Stichting Melomaan in het leven geroepen om invulling te geven aan de behoefte. Omdat er muzikanten verdwenen en nieuwe muzikanten interesse hadden om deel te nemen, werd besloten een muzikantenpool samen te stellen waaruit een adhoc-orkest samengesteld kon worden. In principe bleven ‘zittende’ muzikanten de voorkeur genieten.

Na de tournee van 1985 gaf een groot aantal muzikanten aan dat zij niet meer mee op tournee zouden kunnen of willen gaan; zij waren inmiddels afgestudeerd en waren in hun dagelijkse werk al iedere dag intensief met muziek bezig. Door het toenmalige stichtingsbestuur werd besloten om een andere invulling aan de zomertournees te geven: het ZON in de huidige vorm was daarmee een feit. In de zomer van 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee.


Dirigenten

Onderstaande dirigenten zijn door de jaren heen betrokken geweest bij het ZomerOrkest.

ZON 2019Jules van de LooBerjan Morsink
ZON 2018Paul van GilsVera Hofman
ZON 2017Ido-Gerard KempenaarPaul van Gils
ZON 2016Joxe Migel EtxebarriaIdo-Gerard Kempenaar
ZON 2015Arjan GaasbeekJoxe Migel Etxebarria
ZON 2014Bart PartounsArjan Gaasbeek
ZON 2013Anton WeerenFrans-Aert Burghgraef
ZON 2012Martijn PepelsAnton Weeren
ZON 2011Martijn PepelsAlphons van Stenis
ZON 2010Martijn KrijnenMartijn Pepels
ZON 2009Dirk van de WeijerMartijn Krijnen
ZON 2008Jos SchroeversDirk van de Weijer
ZON 2007Sander TeepenJos Schroevers
ZON 2006Frank AdamsSander Teepen
ZON 2005Alphons van StenisFrank Adams
ZON 2004Wouter IsegerStefan Outjers
ZON 2003Wout LigterinkWouter Iseger
ZON 2002Alphons van StenisWout Ligterink
ZON 2001Joop BoerstoelErik Somers
ZON 2000Marc HoltkampAlphons van Stenis
ZON 1999Erik SomersMarc Holtkamp
ZON 1998Koert DirksErik Somers
ZON 1997Pierre VoldersKoert Dirks
ZON 1996Willem van ZeePierre Volders
ZON 1995Vincent van den BijlaardWillem van Zee
ZON 1994Eric SwiggersVincent van den Bijlaard
ZON 1993Ira WunnekinkEric Swiggers
ZON 1992Hans PastoorIra Wunnekink
ZON 1991Jean CosemansHans Pastoor
ZON 1990Joop BoerstoelJan Bosveld
ZON 1989Joop BoerstoelJan Bosveld
ZON 1988Martin BuningaPeter Geraerts
ZON 1987Han FlintropMartin Buninga