HISTORIE

In 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee. Het idee van het project bestond echter al veel langer. In 1976 werd op initiatief van de KNFM (tegenwoordig KNMO) een orkest samengesteld uit jeugdige leden van de aangesloten muziekbonden. Deze KNF Jeugd Road Band, zoals het orkest genoemd werd, maakte in de zomer van 1976 een tournee ter promotie van de blaasmuziek. Hierbij werden voornamelijk openluchtconcerten gegeven. In 1978 werd voor de tweede keer een roadband geformeerd.

Aangezien het organiseren van dergelijke tournees naast de gangbare werkzaamheden een zware opgave was voor de bestuurders van de KNF, werd besloten het bij deze twee tournees te laten. Een groep muzikanten, die 1 of 2 jaar met de roadband op tournee waren geweest, besloot een orkest samen te stellen om in de zomermaanden een straattournee te houden. Hiermee was het Melomaan Ensemble geboren. Dit harmonieorkest bestond voornamelijk uit conservatoriumstudenten en had een vaste bezetting.

Omdat er na een aantal van de tournees van het Melomaan Ensemble meer behoefte aan structuur in de organisatie ontstond, werd meer en meer gedacht over het oprichten van een stichting waar de organisatie ondergebracht kon worden. In 1984 werd Stichting Melomaan in het leven geroepen om invulling te geven aan de behoefte. Omdat er muzikanten verdwenen en nieuwe muzikanten interesse hadden om deel te nemen, werd besloten een muzikantenpool samen te stellen waaruit een adhoc-orkest samengesteld kon worden. In principe bleven ‘zittende’ muzikanten de voorkeur genieten.

Na de tournee van 1985 gaf een groot aantal muzikanten aan dat zij niet meer mee op tournee zouden kunnen of willen gaan; zij waren inmiddels afgestudeerd en waren in hun dagelijkse werk al iedere dag intensief met muziek bezig. Door het toenmalige stichtingsbestuur werd besloten om een andere invulling aan de zomertournees te geven: het ZON in de huidige vorm was daarmee een feit. In de zomer van 1987 ging ZomerOrkest Nederland voor de eerste keer op tournee.


Dirigenten

Onderstaande dirigenten zijn door de jaren heen betrokken geweest bij het ZomerOrkest.

ZON 2018 Paul van Gils Vera Hofman
ZON 2017 Ido-Gerard Kempenaar Paul van Gils
ZON 2016 Joxe Migel Etxebarria Ido-Gerard Kempenaar
ZON 2015 Arjan Gaasbeek Joxe Migel Etxebarria
ZON 2014 Bart Partouns Arjan Gaasbeek
ZON 2013 Anton Weeren Frans-Aert Burghgraef
ZON 2012 Martijn Pepels Anton Weeren
ZON 2011 Martijn Pepels Alphons van Stenis
ZON 2010 Martijn Krijnen Martijn Pepels
ZON 2009 Dirk van de Weijer Martijn Krijnen
ZON 2008 Jos Schroevers Dirk van de Weijer
ZON 2007 Sander Teepen Jos Schroevers
ZON 2006 Frank Adams Sander Teepen
ZON 2005 Alphons van Stenis Frank Adams
ZON 2004 Wouter Iseger Stefan Outjers
ZON 2003 Wout Ligterink Wouter Iseger
ZON 2002 Alphons van Stenis Wout Ligterink
ZON 2001 Joop Boerstoel Erik Somers
ZON 2000 Marc Holtkamp Alphons van Stenis
ZON 1999 Erik Somers Marc Holtkamp
ZON 1998 Koert Dirks Erik Somers
ZON 1997 Pierre Volders Koert Dirks
ZON 1996 Willem van Zee Pierre Volders
ZON 1995 Vincent van den Bijlaard Willem van Zee
ZON 1994 Eric Swiggers Vincent van den Bijlaard
ZON 1993 Ira Wunnekink Eric Swiggers
ZON 1992 Hans Pastoor Ira Wunnekink
ZON 1991 Jean Cosemans Hans Pastoor
ZON 1990 Joop Boerstoel Jan Bosveld
ZON 1989 Joop Boerstoel Jan Bosveld
ZON 1988 Martin Buninga Peter Geraerts
ZON 1987 Han Flintrop Martin Buninga