SPONSOREN

Wij van Stichting ZomerOrkest Nederland willen u erop wijzen dat we al enkele jaren de erkenning hebben als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status betekent dat we als non-profitorganisatie belastingvrij zijn en dat alle donaties die we ontvangen aftrekbaar zijn van de belastingen. We begrijpen dat bedrijven vaak op zoek zijn naar manieren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Bedrijven die ons steunen, kunnen hun donaties  aftrekken van de belastingen en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie van de Nederlandse blaasmuziek.

Als non-profitorganisatie werken we hard om de Nederlandse blaasmuziek te promoten en te ondersteunen. Met onze zomerse concerten door heel Nederland brengen we muziek naar de mensen toe en bieden we een podium aan getalenteerde jonge muzikanten.

We willen graag benadrukken dat alle donaties die we ontvangen, rechtstreeks worden geïnvesteerd in onze missie om de Nederlandse blaasmuziek te promoten en jonge muzikanten een nationaal podium te bieden. Daarnaast willen we bedrijven graag wijzen op het feit dat zowel financiële bijdragen als het sponsoren van middelen een mogelijkheid is om ons te steunen. Zo zijn bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van instrumenten of apparatuur, of het bieden van een repetitie- en/of slaaplocatie voor onze orkestleden zeer waardevol voor ons.

Als u geïnteresseerd bent in bovenstaande vormen van sponsoring of meer wilt weten over onze organisatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dank u wel voor uw steun aan Stichting ZomerOrkest Nederland!


Culturele ANBI

De fiscus heeft Stichting ZomerOrkest Nederland aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Giften die u doet aan een Culturele ANBI zijn zowel in de Inkomstenbelasting als in de Vennootschapsbelasting aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Hieronder is zowel voor de inkomstenbelasting (particulieren) als voor de vennootschapsbelasting (belastingplichtige rechtspersonen) de actuele situatie weergegeven:

Inkomstenbelasting:

  • U mag uw gift met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250,-
  • Giften aan Culturele ANBI’s zijn aftrekbaar als ze minimaal € 60,- bedragen van het verzamelinkomen;
  • Er geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen. Dit is het totaal aan inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Giften boven de drempel komen in aanmerking voor aftrek;
  • De aftrek mag maximaal 10% van het verzamelinkomen zijn.

Vennootschapsbelasting:

  • U mag uw gift met 50% verhogen tot een maximum van € 2.500,- ;
  • Er is geen sprake van een drempel;
  • De aftrek mag maximaal 50% van de winst zijn en mag niet boven de € 100.000,- uitkomen.

Stichting ZomerOrkest Nederland is bij de fiscus bekend onder het volgende nummer: 819290439. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester van Stichting ZomerOrkest Nederland.

Meer informatie over de Culturele ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.