ZON2022 geannuleerd

‘Achter de wolken schijnt altijd ZON…’ zo luidde onze nieuwjaarsgroet bij de start van 2022. We wilden weer ZomerOrkest Nederland (ZON) laten schijnen over Nederland. Met een échte tournee met enthousiaste deelnemers en publiek, spelend op mooie locaties door het hele land. Vanuit deze visie is door velen ontzettend hard gewerkt om een tournee op te tuigen; eten, slapen, muziek, concerten, muzikanten, dirigenten. Alles kwam samen voor de tournee van ZON2022.

Helaas hebben zich tijdens de tournee toch weer wolken voltrokken. Het coronavirus heeft de samenleving weliswaar minder in de greep dan de afgelopen twee jaar, toch zorgt het nog voor lastige situaties. Zo ook voor ZON, jammer genoeg. Ondanks het feit dat we voorzichtig te werk zijn gegaan en de GGD richtlijnen strikt hebben gevolgd, zijn we gedurende de tournee geconfronteerd met een dusdanig aantal positief geteste personen dat het onverantwoord is gebleken om de tournee te vervolgen. Dit zowel om gezondheidsredenen als om muzikale (on)mogelijkheden. Het stemt ons dan ook ontzettend verdrietig om als bestuur, in nauw overleg met de projectgroep en GGD, te hebben moeten besluiten de tournee van ZON2022 niet meer te vervolgen en te stoppen per vandaag (woensdag 3 augustus 2022).

Graag willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd, op welke manier dan ook, hartelijk bedanken voor alle inzet! Op dit moment doen we er alles aan om praktische zaken zo goed mogelijk af te handelen en om deelnemers spoedig en veilig huiswaarts te laten keren. Mocht u vragen hebben of om een andere reden behoefte hebben aan contact met ZON, neemt u dan per mail contact met ons op.

Met muzikale groet namens het bestuur en de projectgroep,

Sjack Esmyer
Voorzitter ZomerOrkest Nederland